آن روضه خوانان دوزاری و قبرکنان مرده شور کجایند؟

سال ۱۳۴۵ رادیو ایران اعلام کرد که مجلس طبق مصوبه‌ای قرار است بنزین را از ۶ ریال به ۷ ریال تغییر قیمت دهد. مجتهدین شیطان صفت حوزه فاسد علمیه خشتک‌ها دریدند و کشور را به آشوب کشاندند. حالا کجایند آن مفتخواران خبیث منحوس

به اشتراک بگذارید: