آنگلا مرکل: کرونا بعد از جنگ جهانی بزرگترین چالشی در میهن ما است که نیاز به مشارکت همگانی دارد (ترجمه انگلیسی)

مرکل: مهمترین مساله جلوگیری از گسترش سریع این بیماری است.

به اشتراک بگذارید: