آنکس که به سرکوب مردم بی دفاع ایران افتخار میکرد، خودش هم به تیر غیب گرفتار شد!

همین دیروز بود که در خبرها آمده بود سردار سلیمانی کودک کش در عراق به نوچه هایش یادآوری کرده است نمونه همین اعتراضات در ایران هم اتفاق افتاد اما ما مهارشان کردیم!

فردای این سخن سلیمانی ناگهان لشگر نقابداران تک تیرانداز بر پشت بام های بغداد ظاهر شدند و درست همانند کشتار آبان ۹۸ مردم عراق را به قتل رساندند!

سردار وحشت آفرینی که سرکوب مشتی مردم مستضعف سابق را افتخار خود میدانست، همانند همه آن کسانی که در عراق و ایران به فرمانش توسط تک تیراندازها دچار تیر غیب شدند، خودش نیز به تیر غیب گرفتار شد!

از طرف خودم به خانواده جانباختگان کشتار آبان ماه به هلاکت رسیدن یکی از عاملان اصلی آن کشتار هولناک را تبریک میگویم!

به اشتراک بگذارید: