آموزش رایگان درمان بیماری کرونا

از انجایی که دانشمندان بسیجی موفق به اختراع دستگاه خارق العاده ای شده اند که می تواند ویروس دو قطبی کرونا را از فاصله ده کیلومتری شناسایی و دستگیر و بازداشت و اعتراف تلویزیونی نمایند، اینجانب از فرصت استفاده کرده و بخاطر اینکه از خیل عظیم دانشمندان هسته ای و تخمی جا نمانم در زیر زمین خانه مان دستگاهی اختراع کردم که با بکارگیری آن مشکل لاینحل بیماری کرونا در ایکی ثانیه حل خواهد شد.

ابتدا یک بادکنگ از بازار تهیه کنید و آنرا با آب و صابون و خوب شانزه لیزه کنید تا همه ویروس های احتمالی از بین بروند.

اکنون یک ویروس یک قطبی پیدا کنید . آنرا به آرامی داخل دهان کرده و روی نوک زبان تان بگذارید و مواظب باشید انرا قورت ندهید.

در مرحله بعد بادکنگ تمیز را بردارید و تا جان در بدن دارید آنرا پف کنید. با این کار مکانیسم شش و ریه های شما به کار می افتد و ویروس های دو قطبی برای امیزش با  ویروس یک قطبی مستقر در نوک زبان شما به سمت آن هجوم می آورند غافل از آنکه با فوت سهمگین و دشمن شکن شما، همگی به زباله دان تاریخ که همانا داخل بادکنک هست هدایت میشوند.

اکنون بادکنک شما حاوی ویروس های کروناست و خوشبختانه شما موفق شده اید آنها را فریب داده و از بدن خود خارج سازید.

در پایان کار شما می توانید اگر دلتان خواست بادکنگ را بدهید به بچه همسایه که توی کوچه بازی می کنند و با سر و صدا مزاحم خواب و استراحت شما شده اند.

 

به اشتراک بگذارید: