آمریکا مقر کتائب حزب الله و گردانهای امام علی در فلوجه را بمباران کرد

به اشتراک بگذارید: