آمار آموزنده از کشورهای مختلف: مقایسه «مرگهای اضافی» با تلفات رسمی کرونا

از ابتدای شیوع کرونا ما با این مشکل مواجه بودیم که آمار رسمی به دلایل مختلف (نبود امکانات کافی برای تست، عدم شفافیت،…) قابل اتکا نبودند، البته در کشورهای مختلف به درجات متفاوت.
یک راه برای نزدیکتر شدن به واقعیت مقایسه مرگ و میر رسما نسبت داده شده به کرونا با افزایش تعداد مرگها نسبت به میانگین سنوات قبل در همان بازه زمانی است. برای این منظور نیاز به چند هفته زمان بود، تا یک مقایسه معنی دار ممکن شود. جدول زیر چنین مقایسه ای را عرضه میکند:

منبع: New York Times

ما اینجا به دو مشاهده میپردازیم:

۱) در نواحی که ویروس شیوع پیدا کرده تعداد مرگ و میر به شکل قابل توجهی بالا رفته است، پس ادعاهایی نظیر اینکه «این بیماری پدیده جدید یا خاصی نیست و به دروغ روی آن تاکید میشود» را میتوان مردود شده تلقی کرد. از طرف دیگر باید نسبتها را هم دید: در آلمان تعداد فوتهای اضافی ناشی از کرونا هنوز فقط حدود چهار در صد مرگ و میر «عادی» (ناشی از سایر علل) است.

۲) در کشورهای دارای امکانات فراوان و سیستم شفاف آمار رسمی مرگ و میر کرونا با تعداد فوتهای «اضافی» همخوانی دارد: در آلمان اختلاف حدود ۵ در صد، در نیویورک ۲۵ درصد، در استانبول ۸۵ در صد، و در جاکارتا ۱۷۸۵ در صد تعداد رسمی است.
پس اگر کسی متعجب است که چگونه در بعضی کشورهای جهان سومی ظاهرا کرونا به نحو عجیبی کنترل شده جوابش ساده است: آنجا روی آمار کنترلی وجود ندارد!

به اشتراک بگذارید: