“آقا” چی میخواد؟

طبق معمول گمانه زنی ها در مورد اینکه شورای نگهبان چه کسانی را تائید خواهد کرد داغ شده.
به نظر من جواب خیلی ساده است:
“کسی که خامنه ای بخواهد”

اگر فردی فکر میکنه:

  • شورای نگهبانی که ۶ نفر اون مستقیما توسط رهبر منصوب شده اند کاری غیر از این میکنه
  • نظر “آقا” در حین بررسی صلاحیت ها در مورد افراد مختلف به اعضای شورا منتقل نمیشه
  • یا احمد جنتی لیست نهایی رو به تائید خامنه ای نمیرسونه

به نظرم خیلی از مرحله پرته.

به نظر من سوال اصلی اینه:
“آقا” چی میخواد؟

به اشتراک بگذارید: