آقایان ارزشی؛ بخاطر این آخوندهای الدنگ، جان خود را بخطر نیندازید

این روایتی که برای شما می نویسم حقیقت محضی از پشت چهره آخوندهای مردم دار و مومن و با خدا است. البته که آخوند جماعت اینقدر رسواست که نیازی به معرفی نداره اما گوش کنید، اینجا مخاطب من مردم عادی و … نیستند همان هایی هستند که سر و جان برای این الدنگ ها فدا می کنند و اصطلاحا ما آنها را ارزشی می نامیم. حال به روایت گوش کنید:

یکی از نمایندگان مجلس روایت می کند که در یک جلسه برای الحاق ایران به کنوانسیون CFT عراقچی معاون ظریف به مجلس دعوت میشود تا به نمایندگی از دولت برای نمایندگان در دفاع از لایحه صحبت کند. او در دفاع از الحاق ایران به کنوانسیون اشاره به حمله تروریستی داعش به مجلس در سال ۱۳۹۶ می کند و ادامه میدهد:

دیدید خود مجلس هم قربانی ترور شده و باعث کشته شدن ۱۷ نفر در مجلس شد و ما برای دفاع از خود شما داریم به این کنوانسیون ملحق می شویم.

آخوند ذوالنور نماینده قم پوزخندی میزنه و میگه خداروشکر دیدید که ما هیچیمون نشد و صحیح و سالمیم بطوری که لحن زننده صحبت او باعث اعتراض کواکبیان نماینده تهران به او می شود.

الغرض : ۱۷ نفر مردم عادی و کارکنان مجلس کشته و حدود ۵۰ نفر زخمی شدند و ذوالنور از سالم ماندن خود اظهار شادمانی می کند.

این مطلب را نوشتم تا برخی ارزشی ها بدانند آخوندها نه جان، نه مال و نه هیچ چیز مردم برایشان مهم نیست و فقط به عافیت خود فکر می کنند. البته که می دانم فردا شما دوست عرزشی و شما آقا قلدر و قلچماق یگان ویژه دوباره میری و برای این جانوران بروی مردم بی گناه باتوم میزنی و هفت تیر می کشی و احیانا سر آنها را به جدول می کوبی و در اخبار اعلام می کنید این ها جراحی مغز داشته اند. اما جان خودت را مفت و مجانی کف دستت گرفتی. چون مردم شما و آخوندها را دیگه دشمن خود می دانند.

به اشتراک بگذارید: