آغاز انتخاب هیات منصفه دادگاه پلیس متهم به قتل جورج فلوید در آمریکا

انتخاب هیات منصفه دادگاه Derek Chauvin پلیسی که زانوی خود را روی گردن جرج فلوید گذاشت و منجر به مرگ وی شد در ایالت مینه سوتا آغاز شد. با تکمیل انتخاب هیات منصفه که معمولا طی چند روز انجام میگیرد محاکمه این پلیس به زودی آغاز خواهد شد.

تصویر: آسیه پناهی که همزمان با جرج فلوید در ج/ا بدنبال استفاه از اسپری فلفل توسط واحد اجرائیات شهرداری کرمانشاه به قتل رسید.

به اشتراک بگذارید: