آغازخرابکاریهای دمکراتهای افراطی در امریکا

رویترز گزارش داده که اسلیپی جو در اولین روز ورودش به کاخ سفید دهها فرمان اجرایی را امضا خواهد کرد که یکی از آنها لغو اجازه پروژه خط لوله نفت بین کانادا و امریکا موسوم به Keystone XL pipeline است. پروژه ای که در دوره اوباما به توصیه گروه های محیط زیست تعطیل شد اما پرزیدنت ترامپ مجددا آنرا فعال کرد و هزاران شغل ایجاد شد.

اسلیپی جو بشدت تحت تاثیر فشار گروههای محیط زیستی و چپ های افراطی طرفدار چین است و خود را وامدار آنها میداند. این تصمیم او دقیقا باپرداخت خدمتی است که این گروهها در بقدرت رساندن او بعهده داشته اند. تعطیلی این پروژه با حمایت جاستین ترود نخست وزیر چپ گرای کانادا صورت گرفته و همین امر سبب اختلاف شدید مسئولین استان البرتا در کانادا با نخست وزیر شده است. اقتصاد البرتا روی استخراج و فروش نفت می چرخد و تعطیلی این پروژه اقتصاد این استان را به زمین خواهد زد.

 

به اشتراک بگذارید: