آسوشیتد پرس: اسرائیل و حزب الله لبنان برای جنگ آماده میشوند

ارتش اسرائیل مشغول مانور نظامی برای رویارویی با حزب الله در شمال اسرائیل است. حزب الله به نسبت آخرین رویارویی با اسرائیل در سال ۲۰۰۶, که بی نتیجه با پایان رسید, در موقعیت ضعیفتری قرار دارد. علت این مساله فشار های اسرائیل, نا آرامی های داخلی لبنان و مشکلات حامی حزب الله, جمهوری اسلامی, است.

بعید به نظر میرسد که حزب الله در شرایط کنونی توان رویارویی با ارتش اسرائیل را داشته باشد. اقتصاد لبنان بهم ریخته و حدود نصف لبنانی ها اکنون در فقر زندگی میکنند. یک علت این مساله اینست که هم حزب الله و هم ایران تحت تحریمهای شدید آمریکا قرار دارند. به علاوه حزب الله حدود دو هزار نفر از افراد خود را در جنگهای سوریه از دست داده. تصویر حزب الله هم در چشم لبنانی ها از یک ارتش آزادیبخش به پیاده نظام جمهوری اسلامی تغییر کرده. تنها موردی که در جنگ با اسرائیل, حزب الله روی آن حساب میکند حدود ۱۳۰ هزار موشک است که به تمام سرزمین اسرائیل دسترسی دارند.

مقاله کامل به انگلیسی:

20 years after withdrawal, Israel, Hezbollah brace for war

به اشتراک بگذارید: