آرزوی بهشت بازرگان… مانده در برزخ – حسن امرایی – ایندیپندنت فارسی

داستان استعفای مهندس مهدی بازرگان، که این روزها چهلمین سال آن دولت مستعجل است( ۱۵ آبان ۱۳۵۸)، حکایت کسی است که سال‌های سال در آرزوی به کف آوردن موقعیتی بود تا بتواند ایده‌ها و افکارش را در حوزه قدرت و … ادامه خواندن آرزوی بهشت بازرگان… مانده در برزخ – حسن امرایی – ایندیپندنت فارسی