آدرس غلط دادن محمد مرندی در مورد عامل انفجار نطنز

خبرنگار (ویدئو زیر): چه کسی پشت انفجار نطنز بوده؟
مرندی: به احتمال زیاد آمریکا زیرا هیچ کشور دیگری توانایی انجام چنین عملیاتی را ندارد!

خیر جناب “پروفسور” مرندی!
چرا آدرس غلط میدهید؟
اسرائیل توانایی انجام عملیات بسیار پیچیده تر از این را هم دارد.
دو نمونه زیر گویای این “واقعیت” است.
فقط هنوز اسم عملیات را نمیدانیم!
البته اگر اسامی عملیات بر حسب توالی حروف الفبای فارسی پیش روند, منطقا با حرف “پ” شروع میشود!
خدا را چه دیدید. شاید به دلیل علاقه همکاران کارشناس شما به پرستو آنرا “عملیات پرستو” نامیده باشند!!

انهدام تاسیسات اتمی عراق
انهدام تاسیسات اتمی سوریه

محمد (ساسان) مرندی (متولد دوازدهم مرداد سال ۱۳۴۵ در ریچموند ویرجینیای آمریکا) دانشگاهی، تحلیلگر سیاسی و متخصص مطالعات آمریکا و ادبیات پسااستعماری است. سید محمد مرندی دیپلم خود را از دبیرستان علوی شهر تهران دریافت کرد. او فرزند علیرضا مرندی است. وی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران است. (ویکیپدیا)

به اشتراک بگذارید: