آداب شرفیابی در زمان پهلوی

همه میدانیم که دربارها آداب و رسوم خویش را برای رفتار و نوع گفتار در هنگام شرفیابی دارند و دربار ایران هم مستثنی نبود. این تکه کوتاه از کتاب معمای هویدا در این مورد خالی از لطف نیست.

” هویدا میگفت که گرچه حدس میزد که با مرگ منصور، شاه کار تشکیل کابینه را به او وا خواهد گذاشت، اما با این حال، شنیدن فرمان شاه لرزه بر اندامش انداخت و مظطربش کرد. به علاوه، میگفت هنوز رسم و رسوم گفتگو با شاه را درست یاد نگرفته بود. چندی پیش از این ملاقات، از یکی از دوستانش در باب چند و چون یک شرفیابی سوالاتی کرده بود. برایش توضیح داده شد که در پیشگاه شاه از خود تنها به لفظ “چاکر” یاد میتواند کرد. البته بعدها رسم و رسوم شرفیابی ملکه ی ذهنش شد. می دانست که در حضور شاه هیچ کس را جز به نام و نام خانوادگی یاد نباید کرد. می دانست که هنگام اشاره به دیگران هرگز نمیتوان از واژه های آقا یا خانم استفاده کرد. گرچه این قوائد قاعدتاَ غریب می نمود، اما در قیاس با رسوم دوران رضا شاه گامی به پیش بود. در آن روزها، رضا شاه از وزرا نه به نام آنها که به مقامشان یاد میکرد و مثلاَ می گفت “دارائی! بگو”.

عباس میلانی، معمای هویدا (ص 221)   

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها