آخوند: «ایدز» ظرف دو هفته بوسیله طب اسلامی درمان می‌شود!

مملکت ۲۵۰۰ ساله را ببینید چه کسانی اداره میکنند!

به اشتراک بگذارید: